Aquest és un joc de memòria.

Has de trobar les 8 parelles que hi ha amagades a la cara de darrere de les fitxes. Amb aquest joc, a banda d'exercitar el cervell, podràs descobrir què passa
al món amb productes que formen
part de la teva vida quotidiana.